WIA CASEMANAGEMENT
OZD inkomen

WIA CASEMANAGEMENTOZD inkomen

De kosten van een WGA-uitkering van een (ex)-werknemer worden 10 jaar doorbelast aan de werkgever ten tijde van de eerste ziektedag van de werknemer.

Deze doorbelasting komt terug in de beschikking Werkhervattingskas zoals deze jaarlijks door de Belastingdienst naar alle werkgevers wordt gestuurd.

Een alternatief is dat er wordt gekozen om eigen-risico-drager te worden. Dit betekent concreet dat het UWV geen partij mee is voor de premie en de uitkeringen. Maar dat dit risico moet worden verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij.

Maar dit betekent ook dat de regie veel meer bij de werkgever ligt. Deze regie lijkt op het casemanagement tijdens de eerste twee jaar van verzuim. We noemen dit gemakshalve WIA-casemanagement. En dit is bekend terrein voor ons.

Wij borgen de processen om de administratie bij te houden van de arbeidsongeschikte (ex)-werknemers. En daarmee om ook in de tien jaar na de loondoorbetalingsverplichting de regie te blijven voeren over deze verzuimdossiers.

Je hebt daarmee controle op de uitkeringssoort van de (ex)-werknemer of dat er een herkeuring moet worden aangevraagd.

Deze dienstverlening koppelen we aan een verplichte WGA-ERD verzekering. De verplichting geldt vanuit de overheid die geen risico wil nemen dat bedrijven de uitkeringen niet kunnen betalen aan hun (ex)-werknemers.

Deze WGA-ERD verzekering kan beduidend lager dan de verschuldigde premie aan het UWV. Voor meer informatie kan je natuurlijk contact met ons opnemen.

“Tijdens turbulente tijden van organisatorische veranderingen liet de adviseur van OZD zien dat ze in staat zijn het project te beheren en succesvol af te ronden. Hun vermogen om organisatie doelen te vertalen naar strategisch HR beleid biedt de organisatie en haar medewerkers grote toegevoegde waarde.”

FINANCIËLE RISICO’S
DUIDELIJK IN BEELD

OZD inkomen brengt risico’s in kaart.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD inkomen: brengt risico’s in kaart en zorgt voor oplossingen!