VERZEKERING
RISICOMANAGEMENT

VERZEKERING RISICOMANAGEMENT

Risico’s horen bij ondernemen. Dit betekent ook dat risico’s nooit in zijn geheel zijn te vermijden. Het is hoe de ondernemer met de risico’s omgaat, wat het succes van de onderneming bepaalt.

Risico’s kunnen worden gekwalificeerd als een functie van de kans dat het risico zich voordoet en het effect dat ermee gepaard gaat. Deze kwalificatie kunnen we vormgeven in een matrix met de kans op de y-as en het effect (impact) op de x-as.

Dit ziet er als volgt uit:

Hieruit blijkt dat een kwalificatie voor de ene ondernemer niet automatisch geldt voor een andere ondernemer. Wat voor de één een groot (financieel) effect heeft, kan voor de ander een minder groot effect hebben.

Om te bepalen hoe met een risico moet worden omgegaan is het van belang om te bepalen waar het risico zich in de matrix bevindt. Zoals uit figuur 1 blijkt kan een risico kwalificeren als middelgroot omdat de kans groot is of omdat het effect groot is.

Als een risico kwalificeert als laag dan kan de ondernemer ervoor kiezen het risico te accepteren;
Als een risico kwalificeert als middelgroot omdat de kans groot is maar effect klein, dan moet de ondernemer de risico’s gaan beheersen door maatregelen te nemen;
Als een risico kwalificeert als middelgroot omdat de kans klein is maar het effect groot, dan moet de ondernemer het risico gaan overdragen;
Als een risico kwalificeert als zeer groot dan moet de ondernemer het risico vermijden.

Het verzekeren van een risico – of te wel het overdragen van een risico – zegt dus niets over het verkleinen of beheersen van het risico.

Als voorbeeld:

Binnen een grote onderneming kan het risico van verzuim worden gekwalificeerd als een grote kans met een klein effect. De onderneming moet de risico’s gaan beheersen door maatregelen, zoals een verzuimprotocol als onderdeel van het verzuimmanagement.

Voor een kleine onderneming kan het risico van verzuim kwalificeren als een kleine kans maar met een groot effect. Dit risico moet worden verzekerd (overgedragen) aan een verzekerings-maatschappij.

“Tijdens turbulente tijden van organisatorische veranderingen liet de adviseur van OZD zien dat ze in staat zijn het project te beheren en succesvol af te ronden. Hun vermogen om organisatie doelen te vertalen naar strategisch HR beleid biedt de organisatie en haar medewerkers grote toegevoegde waarde.”

FINANCIËLE RISICO’S
DUIDELIJK IN BEELD

OZD inkomen brengt risico’s in kaart.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD inkomen: brengt risico’s in kaart en zorgt voor oplossingen!