OZD inkomen brengt risico’s in kaart en zorgt voor oplossingen!

OZD inkomen brengt risico’s in kaart en rapporteert deze risico’s. Voor de verzekerbare risico’s kan worden bemiddeld met vooraanstaande verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Naast een scherpe premie wordt ook gekeken naar de verzekeringsvoorwaarden en garanties.

Gezond en veerkrachtig ondernemerschap met de verzekeringen, het financieel risicomanagement en het WIA casemanagement van OZD inkomen.

OZD inkomen “Diensten”

VERZEKERINGENOZD

Voorkom dat ziekteverzuim de voortgang van het bedrijf in gevaar brengt. Verzekeringen op maat. Unieke inkomensgarantie. Eenvoudig aanvragen. Keuze in schaderisico.

FINANCIEELRISICOMANAGEMENT

Met financieel risicomanagement van OZD inkomen beperk je als MKB bedrijf financiële risico’s en bedreigingen, zodat je onbezorgd kunt ondernemen.

WIACASEMANAGEMENT

WIA Casemanagement. Kiezen voor Eigen risico dragen (ERD) voor de WGA levert je als werkgever meer regie op, maar ook wettelijke verplichtingen.

“OZD inkomen verlaagt risico, verhoogt veerkracht”

Samen vitaal en veerkrachtig met de verzekeringen, het financieel risicomanagement en het WIA Casemanagement van OZD inkomen.

“Tijdens turbulente tijden van organisatorische veranderingen liet de adviseur van OZD zien dat ze in staat zijn het project te beheren en succesvol af te ronden. Hun vermogen om organisatie doelen te vertalen naar strategisch HR beleid biedt de organisatie en haar medewerkers grote toegevoegde waarde.”

OZD inkomen BESCHERMT JOU(W BEDRIJF)

Ziekteverzuim raakt zowel werknemer als werkgever. Wij beschermen jouw bedrijf én ook de werknemers.

WAAROM OZD inkomen

  • Zorgt ervoor dat een zieke medewerker zo snel als mogelijk weer aan het werk gaat.
  • Helpt bij verzuimbegeleiding en maakt het jou makkelijk. Je hebt 1 aanspreekpunt.
  • Helpt kosten van verzuim zo laag mogelijk te krijgen.
  • Zorgt ervoor dat je aan de wettelijke verplichting voldoet rondom loondoorbetaling en re-integratie.
  • Voorkomt boetes van het UWV. Wij zorgen ervoor dat het traject op de juiste wijze doorlopen wordt.
  • Vraagt aandacht voor preventieve maatregelen op grond van de RIE of PAGO/PMO

HOE VERZEKERD BEN JIJ
VAN EEN GOED INKOMEN EN LAAG RISICO

Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD inkomen: de partner voor een verzekerd inkomen!