VERZEKERINGEN
RISICOMANAGEMENT

VERZEKERINGEN RISICOMANAGEMENT

Binnen goed risicomanagement vormen de verzekeringen het sluitstuk. De vraag is daarbij welke risico’s door het bedrijf kunnen worden gemanaged en welke risico’s moeten worden overgedragen.

Verzekeren is niets anders dan risico’s overdragen op een derde partij tegen het betalen van een premie. In Nederland is dit een streng gereguleerde industrie en mag dit risico alleen worden overgedragen aan verzekeringsmaatschappijen.

OZD inkomen richt zich uitsluiten op Inkomensverzekeringen. Hierbij kunnen we onderscheid maken tussen werkgevers- en werknemersverzekeringen:

Werkgeversverzekeringen:

  • Verzuimverzekeringen
  • WGA-ERD verzekeringen
  • Ziektewet-ERD verzekeringen

Werknemersverzekeringen:

  • WGA-hiaatverzekering – Basis
  • WGA-hiaatverzekering – Uitgebreid
  • WGA-Excedentverzekering
  • WIA Bodemverzekering
  • Collectieve ongevallenverzekering
  • Collectieve zorgverzekering

Vooral de laatste verzekering biedt mogelijkheden om interventies vergoed te krijgen door een verzekeringsmaatschappij. Hierbij geldt een belangrijke link naar de Risico Inventarisatie en Evaluatie van de arbeidsomstandigheden.

Voor meer informatie over de RI&E, klik hier.
Voor aanvullende informatie over de collectieve zorgverzekering, klik hier.

Omdat wij ons concentreren op deze verzekeringen zijn wij geen generalisten maar specialisten. Wij adviseren en bemiddelen niet in zakelijke schadeverzekeringen of particuliere verzekeringen in het algemeen.

Als specialist gebruiken we onze kennis voor het leggen van verbanden naar risicomanagement op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

“Tijdens turbulente tijden van organisatorische veranderingen liet de adviseur van OZD zien dat ze in staat zijn het project te beheren en succesvol af te ronden. Hun vermogen om organisatie doelen te vertalen naar strategisch HR beleid biedt de organisatie en haar medewerkers grote toegevoegde waarde.”

FINANCIËLE RISICO’S
DUIDELIJK IN BEELD

OZD inkomen brengt risico’s in kaart.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD inkomen: brengt risico’s in kaart en zorgt voor oplossingen!