FINANCIEEL
RISICOMANAGEMENT

FINANCIEELRISICOMANAGEMENT

De financiële risico’s van een onderneming op het gebied van Personeel en Inkomen zijn groot. Het is dus van belang dat je in beeld hebt wat de risico’s zijn voor jouw onderneming.

Bij de risico’s van verzuim is het publieke bestel (UWV) niet altijd de beste oplossing. Wij kunnen deze risico’s kwalificeren en via een rapportage duidelijk maken of er alternatieven zijn.

Grote risico’s kunnen ontstaan bij het overnemen van een andere organisatie. In hoeverre heeft het verzuim, ook in de achterliggende 10 jaar, effect op de werkgeverspremies en de werknemerspremies. Deze risico’s kunnen in de tienduizenden euro’s lopen.

Financiële risico’s zijn sterk verbonden aan werkprocessen binnen de organisatie. Wordt het verzuim adequaat aangepakt, zijn de rollen duidelijk wie er verantwoordelijk is voor verzuim of worden de juiste subsidies benut bij het aannemen van nieuwe medewerkers? Ook deze processen kunnen wij beoordelen.

Hiervoor inventariseren wij eerst de risico’s. Dit doen we door het uitvragen van de volgende documenten:

  • Beschikking Werkhervattingskas (Whk)
  • UWV-beschikkingen van arbeidsongeschikte werknemers
  • Bezwaar- en beroepsprocedures van de toegekende WGA-uitkeringen
  • SFB-status van de werknemers

 

Deze gegevens worden geanalyseerd en in een rapportage verwerkt. Hiermee kan je als ondernemer betere keuzes maken.

De kosten van een rapportage kunnen worden verrekend als er een verzekering wordt afgesloten op basis van het advies. Neem voor meer informatie contact met ons op.

“Tijdens turbulente tijden van organisatorische veranderingen liet de adviseur van OZD zien dat ze in staat zijn het project te beheren en succesvol af te ronden. Hun vermogen om organisatie doelen te vertalen naar strategisch HR beleid biedt de organisatie en haar medewerkers grote toegevoegde waarde.”

FINANCIËLE RISICO’S
DUIDELIJK IN BEELD

OZD inkomen brengt risico’s in kaart.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD inkomen: brengt risico’s in kaart en zorgt voor oplossingen!