COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING
OZD inkomen

COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING OZD inkomen

Sinds 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (ZVW) van kracht. Voor die tijd waren de meeste mensen verzekerd bij het ziekenfonds en slechts een kleine groep mensen waren particulier verzekerd. Vanaf 2006 is iedereen in Nederland particulier verzekerd, waarbij dan wel geldt dat de bulk van de premie via de werkgever wordt betaald.

Vanaf het begin van de ZVW zijn collectieve contracten met bijbehorende collectiviteitskortingen de norm. Deze kortingen kunnen oplopen tot 10% op de basisverzekering tot soms wel 20% op de aanvullende pakketten.

Waar het de bedoeling was dat er een duidelijke link zou zijn met de werkgever(s), bleek dat iedereen een collectief contract kon aanvragen bij een zorgverzekeraar, zelfs als er maar een paar verzekerden in het contract werden ondergebracht. Dus zijn er collectiviteiten voor branches, belangenorganisaties, verenigingen e.d.

Er ontstaat nu een kentering in dit beleid dat er een reden moet zijn voor de korting. Dus de houder van een collectiviteit moet kunnen aantonen dat er voor deze korting maatregelen worden genomen die als doel hebben dat er minder zorg wordt afgenomen door de verzekerden. Inmiddels moeten de zorgverzekeraars dit kunnen aantonen. Kunnen zij dit niet aantonen, dan moeten zij stoppen met de collectiviteitskorting.

Nu is het voor een branche, belangenorganisatie of vereniging moeilijk om maatregelen te implementeren die de zorgvraag moeten verminderen. Dit ligt anders voor een werkgever. In combinatie met een RI&E en de juiste maatregelen in een Plan van Aanpak (PvA) kan een werkgever richting een zorgverzekeraar aantoonbaar maken waarom de onderneming recht heeft op een collectiviteitskorting.

Dit is een grote kans voor de werkgever om een collectieve zorgverzekering te koppelen aan het gezondheidsmanagement van de onderneming. De bijbehorende korting is dan een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde.

“Tijdens turbulente tijden van organisatorische veranderingen liet de adviseur van OZD zien dat ze in staat zijn het project te beheren en succesvol af te ronden. Hun vermogen om organisatie doelen te vertalen naar strategisch HR beleid biedt de organisatie en haar medewerkers grote toegevoegde waarde.”

FINANCIËLE RISICO’S
DUIDELIJK IN BEELD

OZD inkomen brengt uw risico’s in kaart.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD inkomen: brengt risico’s in kaart en zorgt voor oplossingen!